Instytucja: 

KARGOWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez KARGOWA

  W dniu 20.05.2020 o 07:34, Teresa Gorzelanna pisze:
  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że pismem z  dnia 28 kwietnia
  2020 r. Burmistrz Kargowej odmówił udostępnienia spisu wyborców Poczcie
  Polskiej S.A.

  Jednocześnie przepraszam za opóźnienie w przekazaniu powyższej informacji.

  --
  Pozdrawiam
  Magdalena Żurawiecka
  inspektor ds. obywatelskich
  z-ca Kierownika USC
  tel. 68 352 51 31

  Urząd Miejski w Kargowej
  Rynek 33
  66-120 Kargowa
  woj. lubuskie
  www.kargowa.pl

  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kargowej. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań przez Burmistrza Kargowej. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kargowa.pl w zakładce BIP lub klikając na link http://bip.kargowa.pl/456/Klauzula_informacyjna/

  Załączniki

  • image001_JQVwLS4.jpg