Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KOLSKO

  Dzień dobry,

  przesyłam w załączeniu odpowiedź na wnioskowane informacje.

  --
  *Z-ca Kierownika USC *- Olga Barczuk
  usc@gminakolsko.com.pl
  tel. 68 / 352 11 12
  ___________________________
  *Urząd Gminy Kolsko*
  ul. Piastowska 12
  67-415 Kolsko
  tel. 68 / 352 41 77

  Załączniki