Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KOŻUCHÓW

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Gmina Kożuchów <um@kozuchow.pl>
  Date: pt., 8 maj 2020 o 08:12
  Subject: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2003 roku o dostępie do
  informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Edyta Ozgowicz

  Wydział Organizacyjny

  Urząd Miejski w Kożuchowie

  Tel. 68 355 59 76; 502 260 020

  *edyta.ozgowicz@kozuchow.pl <edyta.ozgowicz@kozuchow.pl>*

  *[image: logo kożuchów3]*

  Załączniki