Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LUBRZA

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lubrza.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:25.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBRZA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r. przekazuję skan pisma z dnia 28.04.2020 r., które Wójta Gminy
  Lubrza przekazał Poczcie Polskiej jako odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  danych ze spisu wyborców.

  pozdrawiam
  Ewelina Cidyło
  Inspektor ds. obywatelskich
  Urzad Gminy Lubrza
  Os. Szkolne 13
  Tel. 512 004 128 wew. 201

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Szczegóły pod adresem: http://www.bip.lubrza.pl/306/Klauzula_informacyjna/

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem
  powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja
  lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała
  Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie
  powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. Nadawca nie jest
  odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej
  wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W
  razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej
  kopii niniejszej wiadomości do nadawcy.

  Załączniki