'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez KOWARY

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
  że na chwile obecną spisy wyborców nie zostały przekazane Poczcie Polskiej.

  https://um.kowary.pl/oswiadczenie-burmistrza-miasta-kowary-dotyczace-udostepnienia-danych-ze-spisow-wyborcow-poczcie-polskiej-s-a/

  proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na wniosek

  --

  *Dorota Czyżak*
  Sekretarz Miasta Kowary / Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
  dorota.czyzak@kowary.pl <mailto:dorota.czyzak@kowary.pl>
  tel.: 75 64 56 116
  Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1 Maja 1a
  58-530 Kowary
  www.kowary.pl <https://www.kowary.pl>
  # Nawiązanie kontaktu drogą telefoniczną lub mailową jest równoznaczne z
  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania
  kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kowarach. Administratorem
  danych jest Gmina Miejska Kowary, z siedzibą przy ul. 1 Maja 1a, 58-530
  Kowary. Ewentualnie przekazane wyżej wymienioną drogą dane będą
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę
  w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Pod niniejszym
  adresem może Pan/Pani zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą
  kontaktu z Urzędem Miejskim w Kowarach: https://kowary.pl/rodo/kontakt/
  # Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie do osoby lub podmiotu, który jest
  jej adresatem i może zawierać poufne informacje, które mogą być objęte
  tajemnicą służbową. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie,
  przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji
  lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby
  lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Pan/Pani otrzymał/a
  przez pomyłkę tę informację proszę o poinformowanie o tym nadawcy i
  usunięcie wiadomości.

  Załączniki

  • jkcjmmplgobnaacn.png (nieskanowany) Skanuj