Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • przekazanie spisów wyborców przez NIEGOSŁAWICE

  Odpowiadając na e-mail z dnia 27.04.2020 r. informuję, iz Wójt Gminy Niegosławice nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
  Na dzień 29 kwietnia 2020 r. nie istnieje przepis prawa, który upoważniłby organy samorządu terytorialnego do przekazania danych osobowych zawartych w spisach Poczcie Polskiej S.A.

  Urszula Weselska
  inspektor

 • Re: przekazanie spisów wyborców przez KatarzynaBatkoToluc

  W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi, wnosimy o informację czy po 29 kwietnia, a przed 9 maja 2020 roku dane wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23833@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 10.05.2020. przez NIEGOSŁAWICE

  --
  *Urząd Gminy w Niegosławicach*
  Niegosławice 55
  67-312 Niegosławice
  tel. 68 / 378 10 38
  Herb
  ___________________________
  *Sekretariat Wójta* - Jolanta Grubizna
  gmina@niegoslawice.pl

  Załączniki