Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez NOWA SÓL

  Wiadomość wysłana w dniu 27 kwietnia 2020 08:41:32 GMT-00:00 do nowasol@nowasol.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry,

  w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  --
  Pozdrawiam

  Kancelaria Miasta

  Urząd Miasta Nowa Sól
  ul. Piłsudskiego 12
  67-100 Nowa Sól
  tel. 68 459 03 00

  Załączniki