Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OTYŃ

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@otyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:12.

 • Fwd: Fw: Odpowidź na wniosek o informację publiczną przez OTYŃ

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: EDG - UG Otyń <edg@otyn.pl>
  Date: czw., 7 maj 2020 o 08:39
  Subject: Fw: Odpowidź na wniosek o informację publiczną
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.
  Pozdrawiam

  Joanna Oparska

  Podinspektor ds. działalności gospodarczej
  i spraw obywatelskich

  e-mail: j.oparska@otyn.pl

  Urząd Miejski

  ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

  tel. 68 355 94 05, fax. 68 355 94 01

  NIP: 9251963373, REGON 970770356

  Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
  chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
  których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym
  adresatem
  niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
  też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
  uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy
  o
  zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

  -----Oryginalna wiadomość-----
  From: kyocera@otyn.pl
  Sent: Thursday, May 07, 2020 9:13 AM
  To: edg@otyn.pl

  Skan z dokumentu Kyocera 2551 parter
  -------------------
  TASKalfa 2551ci
  [00:17:c8:23:8f:3e]
  -------------------

  Załączniki

 • Fw: Odpowidź na wniosek o informację publiczną przez OTYŃ

  Joanna Oparska

  Podinspektor ds. działalności gospodarczej
  i spraw obywatelskich

  e-mail: j.oparska@otyn.pl

  Urząd Miejski

  ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

  tel. 68 355 94 05, fax. 68 355 94 01

  NIP: 9251963373, REGON 970770356

  Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
  chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
  których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
  też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
  uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
  zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki

 • Re: Fw: Odpowidź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. (przesłanej 7 i 8.05.2020 r.) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 7.05.2020 r. i 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. To ważna sprawa dla nas i dla mieszkańców, stąd prośba o doprecyzowanie, żebyśmy mogli mieć pewność.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23839@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OTYŃ

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@otyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 13:54

  odczytano w dniu 2020-05-19 15:00.

 • Fw: Odp. na pismo przez OTYŃ

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 19 maja 2020 r.

  Joanna Oparska

  Podinspektor ds. działalności gospodarczej
  i spraw obywatelskich

  e-mail: j.oparska@otyn.pl

  Urząd Miejski

  ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

  tel. 68 355 94 05, fax. 68 355 94 01

  NIP: 9251963373, REGON 970770356

  Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.Skan z dokumentu Kyocera 2551 parter
  -------------------
  TASKalfa 2551ci
  [00:17:c8:23:8f:3e]
  -------------------

  Załączniki