Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PRZEWÓZ

  Twoja wiadomość

  Do: urzadgminy@przewoz.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020.04.27 10:41

  odczytano w dniu 2020.04.27 15:27.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PRZEWÓZ

  Urząd Gminy w Przewozie informuje, że nie przekazał danych osobowych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej SA.

  Kazimierz Kurpiel

  Sekretarz Gminy

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23840@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PRZEWÓZ

  Twoja wiadomość

  Do: urzadgminy@przewoz.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020.05.11 13:15

  odczytano w dniu 2020.05.12 07:59.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PRZEWÓZ

  Urząd Gminy w Przewozie informuje, że nie przekazano danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej SA.

  Kazimierz Kurpiel

  Sekretarz Gminy