Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SKĄPE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@skape.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:59.

 • odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez SKĄPE

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący
  przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej SA uprzejmie informuję,
  że Wójt Gminy Skąpe udostępni dane ze spisów wyborców zgodnie obowiązującymi
  przepisami rangi ustawowej tzn. po wejściu w życie ustawy ustawa z dnia 6
  kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych
  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

  Z poważaniem,

  <http://www.skape.pl/>

  Alicja Hoppen-Anyszko | Sekretarz Gminy Skąpe

  a: Urząd Gminy Skąpe | Skąpe 65 | 66-213 Skąpe
  e: <mailto:zastepca@skape.pl> zastepca@skape.pl | w:
  <http://www.skape.pl/> www.skape.pl
  p: + 48 68 34 19 227 m: + 48 609 560 333

  Administratorem danych jest Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.
  Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: <mailto:iod@skape.pl>
  iod@skape.pl , Skąpe 65, 66-213 Skąpe. Szczegółowe informacje o regułach
  przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:
  <http://bip.skape.pl/668/Ochrona_Danych_Osobowych/>
  http://bip.skape.pl/668/Ochrona_Danych_Osobowych/

  Załączniki