Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RO.1431.17.2020.JGna przez SZLICHTYNGOWA

  W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
  publicznej z dnia 27.04.2020r.

  Barbara Jardel

  Referent ds. kadr i obsługi sekretariatu

  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

  Ul. Rynek 1

  67-407 Szlichtyngowa

  Tel. 065 549 2327

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
  Szlichtyngowa

  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
  w zakładce

  Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej www.szlichtyngowa.pl
  <http://www.szlichtyngowa.pl/>

  Załączniki

 • FW: RO.1431.17.2020.JGna przez SZLICHTYNGOWA

  Barbara Jardel

  Referent ds. kadr i obsługi sekretariatu

  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

  Ul. Rynek 1

  67-407 Szlichtyngowa

  Tel. 065 549 2327

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
  Szlichtyngowa

  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
  w zakładce

  Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej
  <http://www.szlichtyngowa.pl/> www.szlichtyngowa.pl

  Załączniki