Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPROTAWA

  Twoja wiadomość

  Do: ratusz@szprotawa.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:47.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPROTAWA

  Dzień Dobry,

  W odpowiedzi na poniższe zapytanie informuję, iż Gmina Szprotawa nie przekazała i nie zamierza przekazywać Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach.

  Pozdrawiam

  Małgorzata Pachurka

  Referat Administracyjno-Organizacyjny

  tel. +48 68 376 07 74, 795 557 043

  e-mail: <mailto:m.pachurka@szprotawa-um.pl> m.pachurka@szprotawa-um.pl

  Herb24Urząd Miejski w Szprotawie

  ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

  tel./fax +48 68 376 38 11

  <http://www.szprotawa.pl/> www.szprotawa.pl

  Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki mogą zawierać informacje poufne lub inne, chronione przepisami prawa, które przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Przypominamy, że ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią wiadomości, zawierającej informacje chronione przepisami prawa przez osoby inne niż adresat jest surowo wzbronione.

  Załączniki

  • image001_C2TpryR.jpg (nieskanowany) Skanuj