Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIDNICA

  Twoja wiadomość

  Do: urzadsw@swidnica.zgora.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:03.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r. informuję, że nie zostały przekazane informacje o wyborcach
  Poczcie Polskiej SA.


  Beata Łuckiewicz-Kropska

  Sekretarz Gminy

  _____

  tel. +48 68 327 31 15 wew. 123
  <mailto:b.kropska@swidnica.zgora.pl> b.kropska@swidnica.zgora.pl

  Urząd Gminy Świdnica
  ul. Długa 38 66-008 Świdnica

  <http://www.swidnica.zgora.pl/> www.swidnica.zgora.pl

  _____

  P Pomyśl o ŚRODOWISKU zanim wydrukujesz

  Załączniki