Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez TRZEBIECHÓW

  Odpowiadając na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020r. informuję, że nie
  przekazywaliśmy Poczcie Polskiej S.A. danych o wyborcach.

  Wójt Gminy

  Izabella Staszak

  --
   przesyła: Ewelina Świtoń

  *
  *

  Sekretariat

  urzad@trzebiechow.pl

  tel. 68 351 41 31, fax 68 351 41 22

  herb

  *Urząd Gminy Trzebiechów*

  ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów>

  www.trzebiechow.pl

  Załączniki