Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZBĄSZYNEK

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@zbaszynek.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:10.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZBĄSZYNEK

  W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że tut. Urząd Miejski w Zbąszynku opierając się na wielu opiniach prawnych, a także w związku z niejednoznacznym stanowiskiem PUODO, który jest organem nadrzędnym w zakresie ochrony danych osobowych, stwierdza brak podstawy prawnej do przekazania danych osobowych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej.

  W naszych działaniach opieramy się o obowiązujące przepisy prawa, jeśli tej sprawie pojawią się stosowne przepisy, wówczas będziemy zobligowani do ich stosowania.

  Informacji udzielił

  Jan Makarewicz

  Sekretarz Gminy Zbąszynek

  Załączniki

  • image001_f43sA2m.jpg (nieskanowany) Skanuj