Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez CZARNOCIN

  Witam,

  Urząd Gminy Czarnocin w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Martyna Kowara

  W dniu 2020-04-27 o 10:41, sprawa-23900@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Urząd Gminy Czarnocin
  ul. Główna 142
  44 616 51 69

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23900@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez CZARNOCIN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzadgminy@czarnocin.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Fwd: odpowiedź przez CZARNOCIN

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: urzadgminy@czarnocin.pl <urzadgminy@czarnocin.pl>
  Date: pt., 15 maj 2020 o 12:41
  Subject: odpowiedź
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  Witam,

  Urząd Gminy Czarnocin przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Martyna Kowara

  --
  Urząd Gminy Czarnocin
  ul. Główna 142
  44 616 51 69

  Załączniki