Instytucja: 

CZARNOŻYŁY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Twardo odrzucony

 Status ostatniego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CZARNOŻYŁY

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w
  przedmiocie przekazania przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w
  życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r., danych wyborców Poczcie Polskiej S.A., Urząd Gminy Czarnożyły
  informuje:
  - w dniu 28 kwietnia 2020 r. przekazano Poczcie Poleskiej S.A. dane ze
  spisów wyborców o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) w
  postaci skompresowanego pliku zabezpieczonego hasłem, jednocześnie
  poinformowano o pisemnym wskazaniu osoby upoważnionej do dostępu do
  przekazanych danych celem weryfikacji tej osoby i przekazania danych do
  odszyfrowania pliku,
  - do dnia wyborów Poczta Polska S.A. nie wystąpiła z informacją
  dotyczącą osoby upoważnionej do dostępu do danych celem weryfikacji tej
  osoby oraz przekazania danych do odszyfrowania pliku,
  - w dniu 15 maja 2020 r. w związku z ze stwierdzeniem przez PKW braku
  możliwości głosowania w dniu 10 maja 2020 w wyborach Prezydenta RP
  wystąpiono z wnioskiem o zwrot danych,
  - z uzyskanej odpowiedzi wynika, że Poczta Polska S.A. nie miała
  możliwości wykorzystania danych oraz że dane zostały usunięte,

  z poważaniem Piotr Kędzia
  Urząd Gminy Czarnożyły
  e-mail {{ email }}
  tel. 43 841 68 05