Instytucja: 

DMOSIN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną w spr. czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. przez DMOSIN

  Członkowie Zarządu
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  adres email: {{ email }}

  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka

  www.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną złożony na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska w sprawie udzielenia informacji czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy zamierzamy to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., uprzejmie informujemy, iż wniosek złożony przez Pocztę Polską S.A. jest na etapie rozpatrywania.

  Z poważaniem

  Jolanta Wojciechowska

  Sekretarz Gminy Dmosin

  Urząd Gminy Dmosin

  Dmosin 9

  95-061 Dmosin

  Tel. 46 874-62-94

  601 204 847

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy. W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych, Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych, odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyjna_rodo, na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Data: 2020-04-27 10:41

  Od: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Do: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną w spr. czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DMOSIN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 16:36

  odczytano w dniu 12.05.2020 08:22.

 • RE: Wniosek o informację publiczną - doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. przez DMOSIN

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  <http://www.siecobywatelska.pl> www.siecobywatelska.pl

  SG.1431.17-1.2020

  Szanowni Państwo

  Przesyłam doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Informuję, iż przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych

  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Urząd Gminy Dmosin nie przekazał spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Jolanta Wojciechowska

  Sekretarz Gminy Dmosin

  Urząd Gminy Dmosin

  Dmosin 9

  95-061 Dmosin

  Tel. 46 874-62-94

  601 204 847

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy.
  W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych, Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych, odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę <https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyjna_rodo> https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyjna_rodo, na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.