Instytucja: 

DRUŻBICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez DRUŻBICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_rASX3he.txt (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na wniosek przez DRUŻBICE

  Drużbice dnia
  04.05.2020.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

                                                          Ul. Ursynowska
  22/2 02-605 Warszawa

  OR. 1431.23.2020

      W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r., informuję, iż Urząd Gminy w Drużbicach do dnia
  dzisiejszego  nie  przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  --

  Julita Szmigielska
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy w Drużbicach
  Drużbice 77A
  97-403 Drużbice
  tel.: 44 631 10 78 wew. 27

 • Re: odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez DRUŻBICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_HiLU0nZ.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez DRUŻBICE

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

      W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.05.2020 r.   informuję, że po
  dniu przesłania odpowiedzi w dniu 4 maja, a przed 9 maja 2020 roku, tj.
  przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania
  wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r., Urząd Gminy w Drużbicach nie przekazał danych ze
  spisu  wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Julita Szmigielska
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy w Drużbicach
  Drużbice 77A
  97-403 Drużbice
  tel.: 44 631 10 78 wew. 27

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  {{ email }}

  W dniu 12.05.2020 o 08:13, Bartosik Beata pisze:
  --