'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez GŁOWNO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat_um@glowno.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_bi4xaMS.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Fw: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez GŁOWNO

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na pytanie zadane przez Państwa w trybie dostępu do informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku,

  Magdalena Piotrowska
  Sekretarz Miasta Głowna

  e-mail: mpiotrowska@glowno.pl

  Urząd Miejski w Głownie
  ul. Norblina 1
  95-015 Głowno
  www.glowno.pl

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głownie jest Burmistrz Głowna z siedzibą w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno
  tel./fax: +48 (42) 719-11-51, e-mail: sekretariat@glowno.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePuap: /UMGlowno/skrytka
  Szczegółowe informacje pod adresem: http://glowno.bip.net.pl, w zakładce Ochrona danych osobowych

  --- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 27 Apr 2020 08:41:56 -0000
  Nadawca: sprawa-23917@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-23917@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: sekretariat_um@glowno.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-23917@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki