'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GOMUNICE

  Twoja wiadomość

  Do: ug@gomunice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 13:03.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - ORG.1431.17.2020 przez GOMUNICE

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dn. 27.04.2020r.

  Pozdrawiam

  Anna Łuczak

  Kierownik Referatu Organizacyjnego

  Urzędu Gminy

  ul. Armii Krajowej 30

  97-545 Gomunice

  tel. (44) 685 02 45 wew. 263

  e-mail: <mailto:luczaka@gomunice.pl> luczaka@gomunice.pl

  Jeżeli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, proszę o jej niezwłoczne usunięcie i zawiadomienie o tym nadawcy. Treść tej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla wskazanych w niej adresatów.

  Zabronione jest ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej informacji, bez zgody Administratora Danych Osobowych, przez osoby lub podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie podlega odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice;

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie pisząc na adres Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97 545 Gomunice lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: <mailto:iod@ug.gomunice.pl> iod@ug.gomunice.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

  - Podanie danych jest dobrowolne;

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;

  - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  Załączniki

 • Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc przez GOMUNICE