Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja publiczna przez KIERNOZIA

  Dzień dobry W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2020 roku dot. przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborcach, Urząd Gminy w Kiernozi informuje, że w obecnym stanie prawnym, nie udzieliśmy takiej informacji i przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., nie zamierzamy przekazać żadnych informacji z rejestru i spisu wyborców. Pozdrawiam                 Ewa Lachowicz                 UG Kiernozia