Instytucja: 

KOWIESY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KOWIESY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-04-27 10:41

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 10:50

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KOWIESY

  Urząd Gminy Kowiesy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  informację publiczną z dnia 27.04.2020r.dotyczący przekazania danych
  wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  --
  Urząd Gminy Kowiesy
  Renata Kobus
  46 831 70 26

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o odpowiedź na pytanie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KOWIESY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-06-12 16:05

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-06-15 08:04

 • Fw: Wniosek o informację publiczną przez KOWIESY