'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LUBAWKA

  Twoja wiadomość

  Do: lubawka@lubawka.net.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:39

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:57.

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez LUBAWKA

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

  Pozdrawiam
  Magdalena Tkaczenko
  Urząd Miasta Lubawka
  tel. kom. 516-319-439

  <http://www.lubawka.eu/> http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

  Gmina Lubawka
  Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
  Telefon: +75 741 15 88, e-mail: <mailto:lubawka@lubawka.eu> lubawka@lubawka.eu
  Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

  Niniejsza wiadomość możne zawierać informacje poufne, w tym informacje stanowiące tajemnice. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo te wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę i usunąć otrzymana wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte sankcjami przewidzianymi prawem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pracownik Urzędu Miasta w Lubawce - kontakt <mailto:iodo@lubawka.eu> iodo@lubawka.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia lub zapytania kierowanego poprzez email (podstawa prawna art 6 ust. 1 lit f RODO - prawnym interesem jest udzielenie odpowiedzi na nadesłane zapytanie), prowadzeniem działań marketingowych własnych usług poprzez email (art 6 ust. 1 lit f - prawnym interesem jest oferowanie własnych usług), realizacji umowy (art 6 ust.1 lit b RODO).

  Załączniki

 • Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc przez LUBAWKA