Instytucja: 

NOWY KAWĘCZYN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: przez NOWY KAWĘCZYN

  Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  udzielenie informacji publicznej.

  Pozdrawiam
  B. Zakonnik

  Proszę o potwierdzenia otrzymania pisma.

  URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
  Nowy Kawęczyn 32
  96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel: 46 831 42 89, 46 831 41 41,
  Fax: 46 831 42 89

  URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn. Tel: 0-46 831-42-89, 0-46 831-41-41,
  Fax: 0-46 831-42-89
  E-mail: {{ email }}
  Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana
  przez Wójta Gminy. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności
  urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie
  http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public w zakładce ochrona danych
  osobowych.

  Załączniki