Instytucja: 

OPOCZNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OPOCZNO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:11.

 • odpowiedź informacja publiczna przez OPOCZNO

  Dzień dobry

  W załaczeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

  Z poważaniem

  _____

  Agnieszka Wrońska
  Dyrektor Wydziału

  Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

  Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie
  ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
  tel. /+ 48 44/ 786 01 43, fax. /+48 44/ 786 01 11

  <http://www.opoczno.pl/> www.opoczno.pl
  <http://bip.opoczno.pl/> bip.opoczno.pl

  _____

  Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie chrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z
  udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.opoczno.pl/rodo>
  http://bip.opoczno.pl/rodo informacją na temat przetwarzania przez Urząd
  Miejski w Opocznie danych osobowych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane
  przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan
  prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych
  osobowych.

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OPOCZNO

  Załączniki

  • winmail_KhjkToX.dat (nieskanowany) Skanuj