'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez PARADYŻ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@gminaparadyz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:41

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez PARADYŻ

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na Waszego e-meila z dnia 27.04.2020roku,
  sprawa-23982@fedrowanie.siecobywatelska.pl , Urząd Gminy w Paradyżu
  informuje, że na chwilę obecną nie zostały przekazane Poczcie Polskiej
  S.A. spisy wyborcze. Gmina Paradyż postępuje zgodnie z przepisami
  obowiązującego prawa.

  Wójt Gminy Paradyż

  Wojciech Rudalski

  Załączniki