Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez RĘCZNO

  Ręczno, dnia 06.05.2020 r.

  Urząd Gminy Ręczno w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie

  informacji publicznej - spis wyborców.

  Załączniki

 • Re: informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  chcielibyśmy się upewnić, czy dobrze rozumiemy. Przekazali Państwo zahasłowany plik z danymi oraz hasło do niego? Niektóre gminy przekazywały jedynie plik, a z przekazaniem hasła się wstrzymywały, stąd nasze pytanie.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Urząd Gminy Ręczno przez RĘCZNO

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: usc@reczno.pl <usc@reczno.pl>
  Date: pon., 1 cze 2020 o 11:46
  Subject: Urząd Gminy Ręczno
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  Ręczno, dnia 01.06.2020 r.

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska Watchog Polska

  ul. Ursynowska22/2

  02-605 Warszawa

  * Urząd Gminy Ręczno* w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
  27 maja 2020 r.

  w sprawie spisu wyborców.

  Bogusława Korpas

  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  Załączniki