'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o informację publiczną przez STRYKÓW

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy zostały
  przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informuję, że Gmina
  Stryków nie przekazała Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Aneta Jędrzejczak

  Sekretarz Gminy Stryków

  Urząd Miejski w Strykowie

  tel. 42 719 80 02

  "Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
  Pana/Panią, że:

  Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina
  Stryków z siedzibą w 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 Dodatkowe informacje
  dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie:
  http://bip.strykow.pl/?c=888