Instytucja: 

STRZELCE WIELKIE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

2

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STRZELCE WIELKIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:42

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:39.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STRZELCE WIELKIE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_p.pdf
 • Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej w godzinach okołopołudniowych) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również do końca 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał hasła do plików z danymi wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STRZELCE WIELKIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 22:16

  odczytano w dniu 2020-05-13 09:31.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez STRZELCE WIELKIE

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_dane_wyborców.pdf