Instytucja: 

WARTKOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WARTKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:42

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:53.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WARTKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 16:01

  odczytano w dniu 2020-05-20 08:24.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez WARTKOWICE

  Dzień Dobry

  Informuję, że odpowiedź na Państwa wniosek została udzielona w dniu 11 maja 2020r.

  Z poważaniem

  Beata Burska

  Urząd Gminy Wartkowice

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  niestety nie możemy odnaleźć odpowiedzi od Państwa. Czy możemy prosić o przesłanie jej raz jeszcze na adres, z którego wysyłamy tę wiadomość?

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WARTKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-21 14:02

  odczytano w dniu 2020-05-21 14:19.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez WARTKOWICE

  Dzień dobry,

  Przesyłam ponownie odpowiedź na Państwa wniosek

  W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącego udzielenia informacji czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy zostaną one przekazane przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. informuję, że Gmina Wartkowice nie przekazała Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach. W/w informacje zostaną przekazane Poczcie Polskiej S.A., gdy będą podstawy prawne pozwalające na udostępnienie tych informacji.

  Z poważaniem
  Beata Burska
  Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  UG Wartkowice
  43 678 51 05 wew. 47