'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez ZDUŃSKA WOLA

  Twoja wiadomość

  Do: Urząd Miasta Zduńska Wola
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27 kwietnia 2020 10:42:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 kwietnia 2020 10:48:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odp.: Wniosek o informację publiczną przez ZDUŃSKA WOLA

  Witam.

  W załączeniu Urząd Miasta Zduńska Wola przesyła odpowiedź na informację publiczną.

  Z poważaniem Anna Lis.

  --

  [cid:herb_baa889f2-7939-40f8-9353-3051fcb70380111.png]

  ________________________________

  Urząd Miasta Zduńska Wola

  +48 43 825 02 00
  urzad_miasta@zdunskawola.pl

  NIP: 829-17-08-273, REGON: 730934424
  Kod terytorialny: 1019011

  www.bip.zdunskawola.pl
  www.facebook.com/zdunska.wola.42437

  Urząd Miasta Zduńska Wola
  Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola,

  Tel. +48 43 825 02 00
  urzad_miasta@zdunskawola.pl

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  https://www.zdunskawola.pl/pl/komunikaty/915-obowiazek-informacyjny

  INFORMACJA O POUFNOŚCI
  Ten e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla jego adresata i może zawierać poufne informacje.
  Jeśli nie jest Pan/Pani zamierzonym odbiorcą tej wiadomości prosimy o poinformowanie o tym nadawcy
  i usunięcie tej wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami.

  CONFIDENTIAL AND DISCLAIMER NOTICE
  This e-mail is intended solely for the addressee and may contain proprietary and legally privileged information.
  If you are not intended recipient of this e-mail we ask you to notify the sender and delete this e-mail along with all attachments.

  ________________________________
  Od: sprawa-24043@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-24043@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 27 kwietnia 2020 10:42
  Do: Urząd Miasta Zduńska Wola
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24043@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • herb_baa889f2-7939-40f8-9353-3051fcb70380111.png (nieskanowany) Skanuj
  • OA.K.1431.28.2020.AL.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • informacja_publiczna_klauzula_informacyjna.docx (nieskanowany) Skanuj