Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZGIERZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@gmina.zgierz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:42

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:47.

 • odpowiedź na wniosek w sprawie przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborcach przez ZGIERZ

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 27 kwietnia
  2020 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

  --
  Agnieszka Chmieleska
  Kierownik Referatu Samorządowo-Administracyjnego
  Urząd Gminy Zgierz
  95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
  tel.: 42-716-25-15, wew. 232

  /Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.
  Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
  Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
  informacyjnej lub klikając link
  <https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz/>./

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_w_sprawie_udzielenia_informacji_publicznej.pdf.XAdES (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedź_na_wniosek_w_sprawie_udzielenia_informacji_publicznej.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz