Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: odpow Stowarzyszenie przez None

  Witam

  W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na złożony wniosek w trybie
  ustawy  o dostępie do informacji publicznej a dotyczący udostępnienia
  spisu wyborców.

  Krzysztof Wójcik

  Kierownik Wydziału

  Spraw Obywatelskich UM w Andrychowie

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub łączami):
  odpow Stowarzyszenie

  Załączniki