Instytucja: 

BOCHNIA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną - Gmina Bochnia przez BOCHNIA

  ORG.1431.22.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany na adres poczty elektronicznej tut. Urzędu w dniu 27 kwietnia 2020 r., informuję, że informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie Polskiej SA.

  Jednocześnie wskazuję, że informacja publiczna musi dotyczyć sfery istniejących faktów i danych, nie zaś niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeń podejmowania określonych działań. Powyższe wyklucza uznanie za informację publiczną części wniosku w zakresie zamierzeń organu co do przekazywania danych.

  Z poważaniem

  Agnieszka Trzaska

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Bochnia

  Ul. Kazimierza Wielkiego 26

  32-700 Bochnia

 • Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną - Gmina Bochnia przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BOCHNIA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 11:39

  odczytano w dniu 2020-05-12 12:08.

 • odpowiedź Gmina Bochnia przez BOCHNIA

  ORG.1431.22.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany na adres poczty elektronicznej tut. Urzędu w dniu 12 maja 2020 r. dotyczący uzupełnienia odpowiedzi poprzez wskazanie „czy ostatecznie pod dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. – państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej SA”, niniejszym wskazuję, że tut. Urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej SA.

  Z poważaniem

  Agnieszka Trzaska

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Bochnia

  Ul. Kazimierza Wielkiego 26

  32-700 Bochnia