'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BOLKÓW

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Inspektor ds. społeczno-administracyjnych
  *Angelika Pisulska-Jędrusiak*
  ul. Rynek 1,  59-420 Bolków
  tel. 75 74 13 215 wew. 44
  e-mail: [angelika.pisulska-jedrusiak@bolkow.pl]
  <mailto:[angelika.pisulska-jedrusiak@bolkow.pl>

  W dniu 27.04.2020 o 10:39, sprawa-23277@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki