Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez CHARSZNICA

  W odpowiedzi na e-maila Urząd Gminy Charsznica informuje, iż dane ze
  spisu wyborców Gminy Charsznica nie zostały przekazane Poczcie Polskiej
  S.A. i nie zostaną przekazane przed przyjęciem ustawy o szczególnych
  zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

  Wójt Gminy Charsznica
  Jan Żebrak

  W dniu 27.04.2020 o 10:43, sprawa-24072@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: