Instytucja: 

MIĘDZYLESIE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Disposition Notification przez MIĘDZYLESIE

  The message sent on Mon, 27 Apr 2020 08:39:15 -0000 to
  {{ email }} with subject "Wniosek o informację publiczną" has
  been displayed.

  This is no guarantee that the message has been read or understood.

 • Odpowiedz- Wniosek o informacje publiczną przez MIĘDZYLESIE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27.04.2020 r. informuję, że
  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w odpowiedzi na wniosek Poczty
  Polskiej S.A postąpił zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

  Z poważaniem,

  Katarzyna Kaim-Buć
  Podinspektor
  Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
  Plac Wolności
  57-530 Międzylesie
  nt tel: 74 8126327 wew . 15

 • Re: Odpowiedz- Wniosek o informacje publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi - czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. Prawo jest różnie interpretowane, a uzyskanie jasnej odpowiedzi jest dla nas bardzo ważne. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informacje publiczną- odpowiedz przez MIĘDZYLESIE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 12.05.2020 r. informuję, że
  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie postąpił zgodnie z obowiązującym
  stanem prawnym na dzień 28.04.2020 r. Wnioskodawca o dane ze spisu
  wyborców tj. Poczta Polska został wezwany do usunięcia braków formalnych
  w złożonym wniosku.

  Z poważaniem,

  Katarzyna Kaim-Buć
  Podinspektor
  Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
  Plac Wolności
  57-530 Międzylesie
  nt tel: 74 8126327 wew . 15

 • Re: Wniosek o informacje publiczną- odpowiedz przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowna Pani,

  pisze Pani o stanie prawnym na dzień 28.04.2020 r. Nasze pytanie dotyczy jednak czasu późniejszego, a mianowicie:

  czy przed 9 maja 2020 roku państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.?

  Prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały Zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_MAU6eFT.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • wniosek o informację publiczną - odpowiedz przez MIĘDZYLESIE

  W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, że w dniu 13 maja 2020 r.
  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zawiadomił Pocztę Polską S.A o
  pozostawieniu bez rozpoznania wniosku dot. przekazania danych ze spisu
  wyborców.

  Z poważaniem,
  Katarzyna Kaim-Buć
  Podinspektor
  UMiG Międzylesie
  Plac Wolności 1
  57-530 Międzylesie
  nr tel: 74 812 63 27 wew. 15