'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 Nr SG.1431.23.2020 przez IWANOWICE

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. o udostępnienie
  informacji na temat przekazania Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach
  Urząd Gminy Iwanowice informuje, iż dane te nie zostały Poczcie Polskiej
  przekazane. Tutejszy Urząd wstrzymuje się z przekazaniem danych dotyczących
  spisu wyborców do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z podstawą prawną
  wniosku Poczty Polskiej.

  Z wyrazami szacunku,

  Renata Cieślik

  Kierownik Referatu Organizacyjnego

  i Spraw Obywatelskich

  _______________________________

  Urząd Gminy Iwanowice

  ul. Ojcowska 11

  32-095 Iwanowice Włościańskie

  tel. 12 388 40 03 wew. 26

  fax. 12 388 40 30 wew. 23

  <http://www.iwanowice.pl/> www.iwanowice.pl

  Klauzula Poufności

  Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
  zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
  poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
  trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
  zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
  czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
  Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
  surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
  błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
  zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

  Załączniki