Instytucja: 

LIPNICA WIELKA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • [ePUAP] Nowa korespondencja przez LIPNICA WIELKA

  Na Twoją wirtualną skrzynkę ePUAP wpłynął nowy dokument. Aby go odczytać skorzystaj z odnośnika:

  * do dokumentu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?documentGuid=693791fc-bee5-4ac3-a312-b3faa00a2427
  --
  http://epuap.gov.pl

 • Re: [ePUAP] Nowa korespondencja przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  8.05.2020 r. otrzymaliśmy od Państwa link do ePUAPu, który miał zawierać odpowiedź na wniosek o informację z dnia 27.04.2020 r dotyczący przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej. Niestety nie udało nam się dotrzeć do tej odpowiedzi - link nie działa (pojawia się komunikat: Żądany dokument nie został znaleziony)

  Będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie odpowiedzi raz jeszcze - prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}} lub bezpośrednio na nasz ePUAP: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_UP4E432.pdf
 • prośba o doprecyzowanie + odpowiedź UG w Lipnicy Wielkiej przez LIPNICA WIELKA

  Załączniki

  • OR.1431.11.2020_Urząd_Gminy_w_Lipnicy_Wielkiej_przekazanie_danych_PP__vdRISoi.pdf
  • Urząd_Gminy_w_Lipnicy_Wielkiej_przekazanie_danych_PP_-_pismo_epuap28.03.2022.pdf