Instytucja: 

LISZKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź -Gmina Liszki przez LISZKI

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyła się odpowiedź na wiadomość z dnia 27.04.2020 r.

  Z poważaniem,
  Alicja Wąsik

  Sekretariat

  Urząd Gminy w Liszkach

  Liszki 230
  32-060 Liszki

  tel.: 12/257 65 31
  e-mail: ug@liszki.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1)
  informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy
  Liszki z siedzibą w Liszki 230; 32-060 Liszki. Szczegółowa klauzula
  informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora pod
  adresem: http://bit.ly/rodoliszki

  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
  podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować,
  dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
  błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość.

  Załączniki