'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MYSŁAKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@myslakowice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:39

  odczytano w dniu 2020-04-28 06:41.

 • Urząd Gminy Mysłakowice przez None

  Dzień dobry Mysłakowice, dnia 07.05.2020

  Stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Urząd Gminy w Mysłakowicach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej złożony

  przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska - na podstawie art. 10
  ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

  o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429)
  udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie,

  przekazuje następującą odpowiedź:

  - Urząd Gminy w Mysłakowicach nie udostępnił i nie przekazał informacji o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A.


  Wójt Gminy Mysłakowice


  /-/ Michał Orman