Instytucja: 

NIEDŹWIEDŹ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez NIEDŹWIEDŹ

  W odpowiedzi na wniosek informuję, że informacje o wyborcach zostały
  przekazane Poczcie Polskiej S.A. w dniu 30.04.2020r.

  Z poważaniem,

  mgr inż. Rafał Rusnak

  W dniu 2020-04-27 o 10:43, {{ email }} pisze:
  --
  Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE
  L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
  Wójt Gminy Niedźwiedź .z siedzibą w Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź.
  Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej
  Administratora: BIP w zakładce ochrona danych osobowych
  https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,m,305668,rodo.html Niniejszy
  e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać
  ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować,
  dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
  O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować
  nadawcę i usunąć wiadomość.