Instytucja: 

OŚWIĘCIM

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez OŚWIĘCIM

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_yFVqbVB.txt (nieskanowany) Skanuj
 • eDokument : "odpowiedź na wniosek o informację publiczną", dotyczy SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA, znak sprawy OR.1431.27.2020 przez OŚWIĘCIM

  --

  Herb Oświęcim

  *Maria Płachta*
  Sekretarz Miasta Oświęcim
  Urząd Miasta Oświęcim
  ul. Zaborska 2
  32-600 Oświęcim
  {{ email }}
  338429121

  Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.

  Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę
  o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z
  prowadzoną korespondencją jest Prezydent Miasta Oświęcim z siedzibą w
  Oświęcimiu (32-600) przy ul. Zaborskiej 2.Pani/Pana dane osobowe będą
  przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia
  korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Informacje o zasadach
  przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są w
  klauzuli informacyjnej w zakładce „ochrona danych osobowych” na stronie
  http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6322/dokument/6158 lub na stronie
  https://oswiecim.pl/ochrona-danych-osobowych/.

  Załączniki