'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek przez PLEŚNA

  Dzień dobry,

  w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Małgorzata Włodek

  Sekretarz Gminy Pleśna

  --------------------------------------------
  Urząd Gminy Pleśna

  33-171 Pleśna 240

  tel. 14 629 28 29

  faks 14 679 89 47

  e-mail: mwlodek@plesna.pl <mailto:mwlodek@plesna.pl>

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 14.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24167@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_89gU9f0.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez PLEŚNA

  Dzień dobry.

  odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, że przekazanie danych
  nastąpiło w dniu 28 kwietnia br.
  Z poważaniem
  Małgorzata Włodek
  Sekretarz Gminy Pleśna
  --------------------------------------------
  Urząd Gminy Pleśna
  33-171 Pleśna 240
  tel. 14 629 28 29
  faks 14 679 89 47
  e-mail: mwlodek@plesna.pl

  W dniu 2020-06-24 o 11:34, sprawa-24167@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --