Instytucja: 

RABA WYŻNA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez RABA WYŻNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

 • [E-mail] Wniosek o informację publiczną [Sprawa#SG.1431.12.2020] przez RABA WYŻNA

  Dokumenty: SG.KW-00025/20
  Znak sprawy: SG.1431.12.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-001/28-04-2020
  Wysłane przez: Robert Migiel

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  e-mail: {{ email }}

  Raba Wyżna, 28.04.2020 r.

  Znak: SG.1431.12.2020

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wydania spisów wyborczych Poczcie Polskiej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie 27.04.2020 Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że na chwilę obecną Wójt nie wydał spisu wyborców do Poczty Polskiej. Wniosek jest jeszcze analizowany.

  Z Poważaniem
  z up. Wójta
  Robert Migiel
  Sekretarz

  --
  Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej 41. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie: bip.rabawyzna.pl -> Ochrona danych osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod.ug[at]rabawyzna.pl.

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
  This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

 • Re: [E-mail] Wniosek o informację publiczną [Sprawa#SG.1431.12.2020] przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez RABA WYŻNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

 • [E-mail] Wniosek o informację publiczną [Sprawa#SG.1431.12.2020] przez RABA WYŻNA

  Dokumenty: SG.KW-00028/20
  Znak sprawy: SG.1431.12.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-010/13-05-2020
  Wysłane przez: Robert Migiel

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  e-mail: {{ email }}

  Raba Wyżna, 13.05.2020 r.

  Znak: SG.1431.12.2020

  Odpowiadając na Państwa wniosek o uzupełnienie informacji publicznej dotyczącej wydania spisów wyborów Poczcie Polskiej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie 13.05.2020 Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że nasz urząd nie wydał spisu wyborców do Poczty Polskiej przed 9 maja 2020 r.
  Natomiast pismem z 10 maja br. PKW przekazała informację, że podjęła uchwałę nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Proces wyborczy dotyczący wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony. Oznacza to, że nie ma potrzeby przekazywania przez wójtów spisów wyborców operatorowi wyznaczonemu.

  Z poważaniem
  z up. Wójta
  Robert Migiel
  Sekretarz
  --
  Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej 41. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie: bip.rabawyzna.pl -> Ochrona danych osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod.ug[at]rabawyzna.pl.

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
  This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL