Instytucja: 

SKRZYSZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SKRZYSZÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłane: 2020-04-27 10:43

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Fwd: Wniosek oinformację publiczną przez SKRZYSZÓW

  Dzień dobry.

  Odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, że dane dotyczące wyborców
  gminy Skrzyszów nie zostały udostępnione przez tut. organ Poczcie
  Polskiej S.A. Przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  zarządzonych na 2020r. danych tych nie zamierzamy udostępnić.

  Z up. Wójta
  Lucyna Gajek
  Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  Urząd Gminy Skrzyszów

 • Re: Wniosek oinformację publiczną przez SKRZYSZÓW

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r. informuję, że Gmina Skrzyszów nie udostępniała Poczcie
  Polskiej S.A. Warszawa danych ze spisu wyborców
  ---

  Z poważaniem;
  Cecylia Andrusiewicz
  Sekretarz Gminy Skrzyszów
  Urząd Gminy Skrzyszów
  33-156 Skrzyszów
  tel. 14 688 70 29

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie,
  33-156 Skrzyszów 642, tel. 14 668 70 00, e-mail:
  {{ email }} Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu
  wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze lub/i w celu
  zawarcia umowy lub na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe przetwarzamy
  w oparciu o podstawy prawne wynikające z art. 6 ust. 1 lit. a, b, oraz
  c, Rozporządzenia RODO. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html
  [1]

  Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
  tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani
  zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej
  ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać
  lub wykorzystywać. O błędnym otrzymaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
  poinformować nadawcę i usunąć wiadomość ze swojego systemu.

  Links:
  ------
  [1]
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki