Instytucja: 

SŁOPNICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SŁOPNICE

  Szanowni Państwo

  Urząd Gminy Słopnice w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuje, że dane ze spisu
  wyborców Gminy Słopnice zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A .

  Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji.

  */Z poważaniem,/**//*
  *//**/Marzena Giza/**//*
  */
  ------------------------------------------------------------------------
  /*

  */Gmina Słopnice
  34-615 Słopnice 911
  NIP 737-14-10-411
  tel. 18 3326200
  fax. 18 3326018
  e-mail /**/{{ email }}/* <mailto:{{ email }}>*/
  /**/www.slopnice.pl/* <http://www.slopnice.pl>*/

  /*

  Załączniki

  • nnhebfloedodbghh.png