Instytucja: 

SZERZYNY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZERZYNY

  Dzień dobry!
  W odpowiedzi na wniosek informuję DIP ,że w dniu 28 kwietnia 2020 r.
  Urząd Gminy Szerzyny przekazał Poczcie Polskiej SA informację o wyborcach.

  Zuzanna Kluz
  Sekretarz Gminy
  W dniu 27.04.2020 o 10:43, sprawa-24205@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Urząd Gminy Szerzyny
  tel. 146517300
  fax 146517901
  www.szerzyny.pl

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
  osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html