Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WIELKA WIEŚ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@wielka-wies.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:25.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24219@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WIELKA WIEŚ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@wielka-wies.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 15:47

  odczytano w dniu 2020-05-20 13:26.

 • GMINA WIELKA WIEŚ (przekazanie danych PP) - wniosek epuap22.06.2020 przez WIELKA WIEŚ

  --
  Pozdrawiam
  Katarzyna Witek

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

  • GMINA_WIELKA_WIEŚ_przekazanie_danych_PP_-_wniosek_epuap22.06.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • udostępnienie spisu wyborców Poczcie Polskiej przez WIELKA WIEŚ

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji, w załączeniu
  przesyłam stosowną odpowiedź.

  Pozdrawiam serdecznie

  Karolina Walczak-Gruchała

  Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

  Sekretariat Wójta Gminy Wielka Wieś

  ----------------------------------------------------------------------------
  -------
  tel. 12 419 17 01 w. 900 <mailto:k.gruchala@wielka-wies.pl>
  k.gruchala@wielka-wies.pl
  fax. 12 419 17 05
  ----------------------------------------------------------------------------
  -------

  Urząd Gminy Wielka Wieś

  pl. Wspólnoty 1

  32-085 Szyce

  <http://www.wielka-wies.pl/> www.wielka-wies.pl
  <http://www.facebook.com/WielkaWies> www.facebook.com/WielkaWies

  Załączniki